Biuletyn Informacji Publicznej  Placówek Oświatowych  www.zabiawola.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2020-10-13 09:01:27

Aktualizacja informacji w dziale:
informacje bieżące

Paweł Mazur
Informację dodano do Biuletynu 2020-10-13 09:01
Dodano Wyniki naboru.pdf  więcej >
2020-09-24 14:32:27

Aktualizacja informacji w dziale:
informacje bieżące

Paweł Mazur
autor: Paweł Mazur
Informację dodano do Biuletynu 2020-09-24 14:27
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w
Ojrzanowie ogłaszanabór na kierownicze stanowisko
urzędnicze Wicedyrektor szkoły. O  więcej >
2020-09-24 14:31:16

Aktualizacja informacji w dziale:
informacje bieżące

Paweł Mazur
Informację dodano do Biuletynu 2020-09-24 14:31
Dodano Kwestionariusz osoby ubiegającej się o
zatrudnienie,.doc  więcej >
2020-09-24 14:30:59

Aktualizacja informacji w dziale:
informacje bieżące

Paweł Mazur
Informację dodano do Biuletynu 2020-09-24 14:31
Dodano Oświadczenia - nabór - Wicedyrektor (1).doc  więcej >
2020-09-24 14:30:45

Aktualizacja informacji w dziale:
informacje bieżące

Paweł Mazur
Informację dodano do Biuletynu 2020-09-24 14:30
Dodano Ogłoszenie o naborze - Wicedyrektor (1).doc  więcej >
2020-09-24 14:30:30

Aktualizacja informacji w dziale:
informacje bieżące

Paweł Mazur
Informację dodano do Biuletynu 2020-09-24 14:30
Dodano Oświadczenie - kandydata naborzu na stanowisko
urzędnicze (ver.1 - 23-09).pdf  więcej >
2020-09-24 14:30:03

Aktualizacja informacji w dziale:
informacje bieżące

Paweł Mazur
Informację dodano do Biuletynu 2020-09-24 14:30
Dodano Klauzula Info - dla kandydata w naborze na stanowisko
urzednicze (ver.1 -23-09).pdf  więcej >
2020-09-24 14:27:54

Dodanie informacji do działu:
informacje bieżące

Paweł Mazur
autor: Paweł Mazur
Informację dodano do Biuletynu 2020-09-24 14:27
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w
Ojrzanowie ogłaszanabór na kierownicze stanowisko
urzędnicze Wicedyrektor szkoły. O  więcej >
2020-08-07 14:24:03

Aktualizacja informacji w dziale:
2020

Kamila Piątek
Informację dodano do Biuletynu 2020-07-17 11:04
PRZETARG NIEOGRANICZONY. Usługi transportowe -Dowóz
i odwóz dzieci niepełnosprawnych w rokuszkolnym
2020/2021 z zapewnieniem opieki po  więcej >
2020-08-07 14:23:38

Aktualizacja informacji w dziale:
2020

Kamila Piątek
Informację dodano do Biuletynu 2020-08-07 14:23
Dodano Zawiadomienie o wyborze oferty ZP.271.1.2020.pdf  więcej >
2020-08-03 15:59:41

Aktualizacja informacji w dziale:
2020

Kamila Piątek
Informację dodano do Biuletynu 2020-07-17 11:04
PRZETARG NIEOGRANICZONY. Usługi transportowe -Dowóz
i odwóz dzieci niepełnosprawnych w rokuszkolnym
2020/2021 z zapewnieniem opieki po  więcej >
2020-08-03 15:57:30

Aktualizacja informacji w dziale:
2020

Kamila Piątek
Informację dodano do Biuletynu 2020-08-03 15:57
Dodano Informacja z sesji otwarcia ofert 03.08.2020 r..pdf  więcej >
2020-07-24 13:28:50

Aktualizacja informacji w dziale:
2020

Kamila Piątek
Informację dodano do Biuletynu 2020-07-24 13:28
Dodano Odpowiedź na pytanie nr 1 wraz z modyfikacją
treści SIWZ nr 1.docx  więcej >
2020-07-17 11:13:16

Aktualizacja informacji w dziale:
2020

Kamila Piątek
Informację dodano do Biuletynu 2020-07-17 11:13
Dodano Załącznik nr 6 do SIWZ - Informacja o przetwarzaniu
danych osobowych..docx  więcej >
2020-07-17 11:12:44

Aktualizacja informacji w dziale:
2020

Kamila Piątek
Informację dodano do Biuletynu 2020-07-17 11:12
Dodano Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej..docx  więcej >
2020-07-17 11:12:16

Aktualizacja informacji w dziale:
2020

Kamila Piątek
Informację dodano do Biuletynu 2020-07-17 11:12
Dodano Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych
usług..doc  więcej >
2020-07-17 11:11:41

Aktualizacja informacji w dziale:
2020

Kamila Piątek
Informację dodano do Biuletynu 2020-07-17 11:11
Dodano Załącznik nr 3b do SIWZ - Formularz oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu..doc  więcej >
2020-07-17 11:11:17

Aktualizacja informacji w dziale:
2020

Kamila Piątek
Informację dodano do Biuletynu 2020-07-17 11:11
Dodano Załącznik nr 3a do SIWZ - Formularz oświadczenia o
braku podstaw wykluczenia..doc  więcej >
2020-07-17 11:10:47

Aktualizacja informacji w dziale:
2020

Kamila Piątek
Informację dodano do Biuletynu 2020-07-17 11:10
Dodano Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy..pdf  więcej >
2020-07-17 11:10:12

Aktualizacja informacji w dziale:
2020

Kamila Piątek
Informację dodano do Biuletynu 2020-07-17 11:10
Dodano Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty..docx  więcej >

Pokazano 21 - 40 z 1457
< poprzednie     następne >     100>>     300>>