SP w w Skułach

SP w w Skułach

Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach 
Nazwa Jednostki Szkoła Podstawowa w Skułach 
Rodzaj  jednostka organizacyjna gminy
Adres ul. Mszczonowska 5
Kod 96-321 Skuły
Miejscowość Skuły
Kontakt tel./fax (+48 46) 857-98-28
e-mail: skuly@zabiawola.pl
Dyrektor Szkoły 

Barbara Gradkowska 
tel. (+48 46)  857-98-28
e-mail: spskuly@zabiawola.pl 

Strona Internetowa

www.spskuly.edu.pl

 

Opublikowane przez: ****** ******** | Data wprowadzenia: 2006-03-09 15:24:41 | Data modyfikacji: 2014-06-26 22:24:37.
test
 

Opublikowane przez: ****** ******** | Data wprowadzenia: 2014-06-26 22:09:28 | Data modyfikacji: 2014-06-26 22:24:37.

Zobacz:
 status prawny .  Informacje bieżące .  Zarządzenia i Uchwały .  Dyrektor .  Wicedyrektor .  Statut szkoły .  Struktura organizacyjna .  Regulaminy .  Ewidencje, rejestry i archiwa .  Mienie szkoły .  Działalność szkoły .  Przetargi .  Oświadczenia majątkowe .  Informacje nieudostępnione . 
Data wprowadzenia: 2014-06-26 22:09:28
Opublikowane przez: ****** ********
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Centrum Uslug Wspolnych w Gminie Żabia Wola
ul. Józefina, ul. Mazowiecka 1
96-321 Żabia Wola
Kierownik Jednostki
Kamila Piątek
Kontakt:
Tel: 46-857-80-53
Fax:
e-mail: cuw@zabiawola.pl